Regulamin

1. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne i firmy, które zaakceptują warunki regulaminu dodawania

ogłoszeń.

2.Dodanie ogłoszeń jest bezpłatne i będzie ważne 30 dni od daty ukazania.

3 .Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani dane niezgodne z prawdą

lub fałszywe zamieszczone przez użytkowników.

4. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej

własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

5.Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą,

wulgarna oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

6.Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia

społecznego, etykietą, wulgarna lub może naruszać prawa osób trzecich - ogłoszenie jest usuwane

z serwisu bez powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych

bez podania przyczyny. Ogłoszenie będące reklamą ogłoszeniodawcy będzie usuwane. .

8. Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane

osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą

o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie

z ww. ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.

10. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.

11. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.